“Yeni Ekonomi Sosyolojisi” Perspektifinden Türkiye'de Devlet-Toplum İlişkileri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarının Rolü: Et ve Balık Kurumu Örneği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Emrah Yıldız

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Enes KABAKCI