Kas (Detrusor) invazyonu göstermeyen mesane karsinomlarında (pTa ve pTl) histolojik derecelendirme, p53, PHH3 ve Ki67 immünhistokimyasal belirteçleri ve FGFR3 mutasyonunun prognoz ile ilişkis


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Istanbul Medical Faculty, Department of Pathology, Turkey

Approval Date: 2015

Student: SERAP TAŞ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mesude Yasemin ÖZLÜK