Tarihöncesi Dönemde Çanak Çömleğin Yeniden Kullanımı: Sumaki Höyük, Kerküşti ve Menekşe Çatağı Bulguları Işığında


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Özlem Gümüş

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Eylem ÖZDOĞAN