Sosyal Medyadaki Kullanıcı Paylaşımlarının Tanınırlık Üzerine Etkisi: Uber Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Erkut Kılıç

Consultant: Aslı Gönenç