İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi Ey-1492 Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuasının İncelenmesi ve Mestap'a Göre Tasnifi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Hatice Sena Kardaş

Supervisor: Esra Egüz O Donohoe