Avrupa Birliği Ve Türk Mevzuatı Açısından Sağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı, İş Güvenliği, Meslek Hastalıkları ve Bir Araştırma


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, School Of Business, Department of Business Administration, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: GÜLNUR AKKAYA

Supervisor: Ahmet Cevat Acar