Soybağının Reddi Davasında İlk Derece Yargılama Usulü


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Hukuk Bölümü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Sinem Tarım

Supervisor: Cengiz Serhat Konuralp