TİP 2 DİYABETTE SDF-1 VE CXCR-4 POLİMORFİZMLERİ VE CD55 VE CD59 BELİRTEÇLERİNİN ETYOPATOGENEZ VE PROGNOZ İLE OLASI İLİŞKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Health Sciences Institute, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Bölümü, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Burçin Aydın

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ali Osman GÜROL