"Arap ve Türk Edebiyatlarında At Tasviri"


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Literature, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Hatice Kübra BALABAN

Consultant: İbrahim Şaban