Göçmenlere Yönelik Tutum ve Davranışlarda, Bireyin Kişilik Özellikleri, Travma Öyküsü, Bağlanma Stilleri ve Şiddet Eğiliminin İncelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul University-Cerrahpaşa, Institute Of Forensic Sciences, Department Of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Fatma Nuray SARP KULKARA

Consultant: İmdat Elmas