Toplumsal Yatırım Aracı Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk: İMKB 100 Şirketleri Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2008

Student: Derya Adin

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Filiz BALOĞLU