Sadaret Mektubî Kalemi Mühimme Odası'nın Teşkili ve Üretilen Evrakların Diplomatik Yönden İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Literature, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Büşra YILDIRIM

Supervisor: Gülden Sarıyıldız