Klasik Türk Şiirinde Hristiyanlık ve Yahudilik İle İlgili Unsurlar: XVI. Yüzyıl


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Merve Mataracı

Supervisor: Esra Egüz O Donohoe