KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE E-TİCARET KULLANIMI, E-TİCARETİN KOBİLERE OLUMLU VE OLUMSUZ ETKİLERİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Yasemin BEYHAN İNCEÇAM

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): HATİCE ANIL DEĞERMEN