Bir Rekabet Avantajı Stratejisi Olarak E-CRM ve Bir Uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Turkey

Student: Seda ARSLAN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ayşe Zeynep DÜREN