Pay Piyasasında Sürü Davranışı: Borsa İstanbul'da Sekörel Bazlı Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Business Administration, Turkey

Approval Date: 2023

Thesis Language: Turkish

Student: Leyla Tahirzada

Supervisor: Mehmet Sabri Topak

Abstract:

Finans biliminde sürü davranışı, yatırımcıların daha bilgili olduğuna inandıkları diğer yatırımcıların yatırım kararlarını taklit etme eğilimindeyken, kendi düşüncelerini göz ardı etmesidir. Davranışsal finans alanındaki önemli konulardan biri olan sürü davranışı, finansal balonların önemli nedenlerinden biridir. Yatırımcılar, daha fazla kaybetmeme duygusuyla bir birlerini izleme eğilimi göstererek sürü davranışına neden olmaktadırlar. Bu da fiyatların olduğundan daha farklı belirlenmesine, piyasa volatilitesinin artmasına neden olmaktadır. Bu yüzden finansal piyasalarda sürü davranışının tespit edilmesi finans literatürü açısından önem arz etmektedir. Borsa İstanbul pay piyasasında sürü davranışı varlığının sektörler bazında araştırılması amacıyla yapılan bu çalışmada, Ocak 2016 – Nisan 2023 tarihlerini kapsayan 7 sektöre ilişkin toplam 165 firmanın 1835 gözleminden oluşan veriler kullanılmıştır. Çalışmada 2 yöntem – getirilerin yatay kesit değişkenliğine dayalı (CCK) ve markov rejim dönüşüm modeli (MS) kullanılmakta olup, belirlenen sektörlerde sürü davranışı varlığına dair önemli kanıtlar elde edilmiştir. CCK yöntemi ile elde edilen bulgularda, BIST Banka, BIST Gıda İçecek ve BIST Orman Kagıt Basım olmak üzere 3 sektörde sürü davranışı tespit edilmiştir. MS yöntemi ile elde edilen bulgularda farklı rejimler olmak kaydı ile tüm sektörlerde sürü davranışı varlığına dair önemli kanıtlar elde edilmiştir.