Bankacılıkta Kritik Başarı Faktörleri ve Türkiye Uygulaması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Taylan Kıran

Consultant: Murat Kıyılar