10-15 Yaş Cocuk ve Ergenlerde İç Grup Dış Grup Ayrımının Dayandığı Kalıpyargıların Sosyal Alan Kuramı Bağlamında İncelenmesi"


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Mercan Atalay

Supervisor: Göklem Tekdemir