XV. Yy. Candaroğulları Sahası Şairlerinden Uşşakî ve Divan’ı (İnceleme-Metin)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Hicret Osta

Supervisor: Esra Egüz O Donohoe

Abstract:

Uşşâkî, klasik Türk edebiyatının Anadolu sahasında teşekkül edip aşama kaydettiği XV. yüzyılda yaşamış Sinoplu bir şairdir. Günümüzde, tespit edilmiş iki eseri mevcuttur. Biri Yenbû-ı Hikmet, diğeri ise tarafımızca çalışılan ve tanıtılan Divan-ı Uşşâkî’dir. Uşşâkî, bu eseri Sinop çevresinde kurulu olan Candaroğulları Beyliği döneminde kaleme almıştır. Bu tezde, Uşşâkî’nin hayatı, edebî kişiliği ve eserleri hakkında bilgi verilerek, şimdilik tek nüshasının Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’nde olduğu bilinen Divan’ı şekil ve muhteva yönünden incelenmiştir. Tezin son bölümünde ise eserin transkripsiyonlu metni verilmiştir.

Bu çalışma ile, yeni gün yüzüne çıkan Divan-ı Uşşâkî’nin, klasik Türk edebiyatındaki konumunun belirlenmesi amaçlanmıştır.