Bir Farklılaştırma Stratejisi Olarak Yeşil Pazarlama Yaklaşımı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Sisyasal Bölümü, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Seda Celep

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ayşe Zeynep DÜREN