Postmortem interval belirlenmesinde lökosit değişimlerinin değerlendirilmesi.


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 1998

Student: Halis Dokgöz

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): İmdat ELMAS