Erken Dönem Politik Sosyalizasyon ve Çocuklar İçin Demokrasiyi Yaşamayı Öğrenme Ölçeği’nin Türk Örneklemine Uyarlaması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Özge Sarıyer

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Sevim CESUR