Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Sağlıklı Tüketim Davranışlarıyla İlişkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bahcesehir University, Instıtute Of Socıal Scıences, işletme Yüksek Lisans Programı, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Sera KAYIN

Supervisor: Fatma Şebnem Arıkboğa