Mesleğe-Örgüte Bağlılık ve İş Tatmini İle İşten Ayrılma İlişkisi ve Hemşireler Üzerine Bir Araştırma


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, School Of Business, Department of Business Administration, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: Şehrinaz Polat

Supervisor: Ahmet Cevat Acar