Tam Kapsamlı Liderlik Modeli İle Liderlik Geliştirme Programları Arasındaki İlişki: Bir Bilişim Şirketi Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Economics, Department of Business Administration, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Tuğba BAKKAL

Supervisor: Fatma Şebnem Arıkboğa