Furanın TM4 Sertoli Hücrelerinde Oluşturduğu Toksisiteye Vitamin C ve Çinkonun Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Science, Depertment Of Biology, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: Ziya DUMANOĞLU

Supervisor: Yasemin Aydın