“Bankacılıkta Performans Ölçüm Yöntemleri veStrateji Seçiminin Performansa Etkisi: Türk Bankacılık Sektörü Uygulaması“;


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Selçuk Sevgi

Consultant: Murat Kıyılar