HANEFİ ESERLERE YAPILAN TAHRİC ÇALIŞMALARI: SERÛCÎ VE EL-GÂYE İSİMLİ ESERİ ÖZELİNDE


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, İlahiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Mücahit Kaya

Supervisor: Seyit Ali Güşen