İktisat politikası çerçevesinde istihdam politikalarının yeri ve önemi 2001 sonrası Türkiye örneği,


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2010

Student: Mücahit Muslu

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Selman YILMAZ