Dinî pratiklerde mezhep ve dil farklılığından kaynaklanan problemler: İmamlar üzerinden fenomenolojik bir değerlendirme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İlahiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Muhammed Emin Demirdağ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ümit HOROZCU