ÇALIŞMAYA TUTKUNLUK VE TÜKENMİŞLİĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Bilal Çankır

Consultant: Ebru DOĞAN