Yeni Medya Ortamlarındaki Ticari Gözetimin Tüketim Alışkanlıklarına Etkisinin Araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations and Publicity Department, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Çağatay Bayır

Supervisor: Nilnur Tandaçgüneş Kahraman