Kırdan Kente Göç Eden Nüfusun Köylerini Ziyaretlerinde Etkili Olan Coğrafi Faktörlerin Analizi: Karataş Köyü Örneği (Pazaryolu/Erzurum)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Literature, Coğrafya Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Kübra BEKTAŞ

Consultant: Muzaffer Bakırcı