Bose-Einstein yoğuşmasında düzgün doğrusal olmayan davranışların incelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Graduate Studies In Sciences, Fen Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Eren TOSYALI

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ayberk YILMAZ