Pornografiye Yönelik Tutumların, Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Bazı Demografik Değişkenlerle İlişkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Ogeday Çoker

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Sevim CESUR