"Türkiye'de Kürt-Türk Evliliklerinin Çapraz Evlilikler ve Etnik Kimlik Farklılıkları Bağlamında İncelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Ümit Eser

Supervisor: Göklem Tekdemir