• “Algılanan Liderlik Davranışlarının ve Demografik Özelliklerinin İş Tatminine Etkisi: Bir Tekstil Firması Örneği”


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Kadir Has Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Student: HÜSEYİN KÖSE

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Cengiz CEYLAN