İşletmelerde Kariyer Planlaması Olgusu ve Kariyer Planlaması Konusunda Bankacılık Sektöründe Yapılan Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, School Of Business, Department of Business Administration, Turkey

Approval Date: 2002

Thesis Language: Turkish

Student: A.Kürşat Gözaydın

Supervisor: Ahmet Cevat Acar