Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Belirleyicileri ve Vergileme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: Türksoy Emen

Supervisor: Binhan Elif Yılmaz