6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre Bölge Adliye Mahkemelerinin Duruşma Yapmadan Karar Verebileceği Haller


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Hukuk Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Ömer Miraç Ay

Supervisor: Cengiz Serhat Konuralp