MULTİPL SKLEROZ AKUT ATAĞINDA 10 GÜNLÜK YÜKSEK DOZ METİLPREDNİZOLONE TEDAVİSİNİN FARKLI ÖLÇEKLERLE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Brshh, Turkey

Approval Date: 2008

Student: ASİSTAN DR YALÇIN DALOĞLU

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): DURSUN KIRBAŞ