Elektronik Medya ve Yeni Bir Medya Olarak Sosyal Ağlar


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İletişim Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Elif Erdem

Consultant: Aslı Gönenç