İkincil toplumsallaşma aracı olarak yeni medya ve iletişim süreçlerini Pierre Bourdieu'nun sosyolojik yaklaşım ile değerlendirmek:blogosfer ve Blogger ilişkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İletişim Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Günel Emchiyeva

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Nilnur TANDAÇGÜNEŞ KAHRAMAN