Osmanlı Diplomatikasında Modern Bir Belge Türü: Evrak-ı Sahiha


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Literature, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: Merve KARAMAN

Supervisor: Gülden Sarıyıldız