Sadrazam Köprülü Numan Paşa'nın Hayatı ve Devlet Adamlığı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Mehmet Çağlar Öztürk

Consultant: Yusuf Alperen Aydın