Gençlik Edebiyatı Çevirileri Bağlamında "Genç Werther'in Acıları Çevirilerinin Dönemsel Bağlamda Çeviri Yaklaşımlarının Kuramsal Açıdan Değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Nuran Ayhan

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Nejdet Neydim