Aile Yapısının Değişiminin Yaşlılara Etkisi: Türkiye Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (SBF), Turkey

Approval Date: 2023

Thesis Language: Turkish

Student: AYŞE BETÜL İREN SEMİZ

Supervisor: Faruk Taşcı