Furanın Sertoli Hücre Fonksiyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Science, Depertment Of Biology, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Yasemin Ülkü DİKBASAN

Supervisor: Yasemin Aydın