Örgütlerde İnsan Kaynakları İşlevi ve Biriminin Örgütlenmesi ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde Yeniden Yapılanma Çerçevesi İçinde İnsan Kaynakları İşlevinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, School Of Business, Department of Business Administration, Turkey

Approval Date: 1996

Thesis Language: Turkish

Student: Turgay Gültekin

Supervisor: Ahmet Cevat Acar