Kütle Numarası 47-63 Aralığındaki Egzotik pf-Kabuk Çekirdeklerine Ait Yarı Ömür Ölçümlerinin İmplantasyon-Beta Bozunumu Methodu İle İncelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Graduate Studies In Sciences, Fen Fakültesi Bölümü, Turkey

Student: Levent Küçük

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Yeşim ÖKTEM